L - V, 9:00 - 17:00

Versiune modificată în data de 29.05.2023

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești Termeni şi Condiţii („Termeni şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre dumneavoastră (denumit in cele ce urmeaza “Utilizator/Beneficiar”) şi ENGIE Romania S.A. (denumită în cele ce urmează „Furnizor”). Vă rugăm să citiţi acești Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei accesibile la adresa URL: https://www.ajusto.ro/ („Website-ul”), precum si conditiile de realizare/executare a Comenzilor/Comenzilor personalizate. Accesarea şi vizitarea Website-ului, înregistrarea unui Cont pe Website şi/sau folosirea serviciilor oferite pe Website înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că:

(a) în cazul în care sunteți o persoană fizică, acționați în nume propriu și că nu reprezentați nicio altă persoană, iar dacă sunteți reprezentantul unei persoane juridice, acționați în limitele împuternicirii ce v-a fost dată;

(b) veți furniza informații corecte pentru Furnizor;

(c) nu veți utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțineți consimțământul expres, prealabil și scris al Furnizorului, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu;

(d) nu veți utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Utilizatori sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Furnizorului;

(e) nu veți utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceşti Termeni și Condiții.

(f) ati citit, inteles si insusit toate prevederile stipulate in continutul acestor “ Termeni si Conditii “

2. Responsabilitate

2.1 Sunteți în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei dumneavoastră și sunteți responsabil pentru toate activitățile și conduita dumneavoastră sau a oricărei alte persoane care acționează prin intermediul contului dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați Furnizorul imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Furnizorul sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului sau parolei dumneavoastră, cu sau fără permisiunea dumneavoastră; dumneavoastră sunteți răspunzător pentru orice pierderi cauzate Furnizorului sau altei părți ca urmare a utilizării contului sau parolei dumneavoastră de către o terță parte.

2.2 Prin înregistrarea unei Solicitări pe Website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Furnizorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

2.3 Prin exprimarea acordului dumneavoastră referitor la acești Termeni și Condiții, declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul reprezentantului unei persoane juridice, că societatea este înmatriculată și funcționează în conformitate cu legile din România, iar dumneavoastră, ca reprezentant, aveți dreptul să accesați, vizitați sau utilizați în orice alt mod Website-ul și să contractați cu Furnizorul, în numele societății, o comanda sau o comanda personalizata.

2.4 Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să recitiți acești Termeni și Condiții la fiecare accesare a Website-ului.

2.5 Continuarea utilizării Website-ului înseamnă ca v-ați exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, vă rugăm să solicitati ștergerea contului înregistrat pe Website folosind adresa de e-mail hello@ajusto.ro sau puteți să nu mai accesați, vizitați sau utilizați, în orice mod, Website-ul.

2.6 Acești Termeni și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între dumneavoastră și Furnizor. Nu se intocmeste sau semneaza alt tip de contract juridic intre Utilizator si Furnizor.

3. Definitii

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
3.1 Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, ofertele și/sau serviciile Furnizorului, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
3.2 Furnizor – societatea Engie Romania S.A., cu sediul în Bd. Mărăşeşti nr. 4-6, sector 4, Bucureşti, telefon: 021.301.3137 număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222, e-mail: hello@ajusto.ro
3.3. Profesioniști – prestatori de servicii cu care Furnizorul are încheiat contract, pe care Furnizorul îi va propune Utilizatorilor pentru executarea Comenzilor sau Comenzilor Personalizate.
3.4. Beneficiar – este Utilizatorul pentru care, prin acceptarea Ofertei, Furnizorul prin intermediul Profesionistului a inceput executarea Comenzii sau Comenzii personalizate.
3.5 Comanda – comandă care face obiectul unei Solicitări a Utilizatorului și se încadreaza în categoria serviciilor cu valoare fixă care pot fi prestate de către Furnizor, așa cum acestea sunt prezentate la adresa ajusto.ro. Comanda are un domeniu unic de aplicare, descrierea conținând operațiunile incluse, cele neincluse după caz, descrierea procedurii, garanția, taxa de deplasare, după caz sau comanda minima, preț afișat. Utilizatorul poate adăuga în coșul de cumpărături mai multe servicii.
3.6 Comanda Personalizată – comanda distinctă la care clientul adaugă o descriere și, după caz, materiale foto/video. Poate să cuprindă mai multe domenii de aplicare pentru care este necesară efectuarea unei evaluări în vederea transmiterii ofertei estimative de către Furnizor. Evaluarea se realizează de Furnizor si/sau Profesionist prin deplasarea la fața locului sau, dacă materialele foto/video, descrierea și conluziile din discuția cu Utilizatorul conțin elemente suficiente, Furnizorul face o ofertă estimativă.
3.7 Website-ul – site-ul https://www.ajusto.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://www.ajusto.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.
3.8 Operatori – Reprezentanți ai Furnizorului responsabili cu:
• Verificarea si identificarea unor Profesionisti pentru realizarea Comenzilor sau Comenzilor Personalizate care fac obiectul Solicitarilor Utilizatorilor;
• Verificarea, acceptarea sau refuzarea, justificat, a oricaror cereri (lucrari, lucrari suplimentare, modificari termene de executie, etc) venite din partea Utilizatorilor sau Profesionistilor;
• Comunicarea cu Utilizatorii/Beneficiarii și Profesioniștii.
• Efectuarea de constatari sau evaluari la adresa solicitată de Utilizator in scopul intocmirii si transmiterii unei oferte personalizate
3.9 Lucrare – totalitatea manoperelor și serviciilor prestate de către un Profesionist si/sau Furnizor în vederea realizării Comenzilor sau Comenzilor Personalizate.
3.10 Preț fix – valoarea totala a serviciilor afisate pe Ajusto.ro care se pot adauga in cosul de cumparaturi.
3.11 Pret unitar – valoarea unitara estimata a fiecarei categorii de lucrari cuprinse in Oferta aferenta Comenzii Personalizate.
3.12 Oferta – propunerea estimativa a Furnizorului pentru serviciile prestate de către Profesionisti si/sau Furnizor si a materialelor ce urmează a fi utilizate, precum și a Prețului unitar, pentru realizarea lucrarilor solicitate prin Comenzile Personalizate.
3.13 Lucrari specifice – acele categorii de lucrari, solicitate de Utilizator, cuprinse in Oferta.
3.14 Lucrari suplimentare:
(a) cantitati si/sau lucrari ce nu sunt afisate pe www.ajusto.ro ca avand pret fix;
(b) cantitati si/sau lucrari ce nu au fost evidentiate in Oferta aferenta Comenzii Personalizate dar au fost descoperite pe parcursul desfasurarii lucrarilor;
(c) cantitati si/sau lucrari ce nu au fost evidentiate in Oferta aferenta Comenzii Personalizate dar solicitate de Beneficiar pe parcursul desfasurarii lucrarilor;
(d) cantitati si/sau lucrari de care depinde executia Comenzii/ Comenzii Personalizate (lucrari ce nu sunt vizibile in momentul efectuarii Constatarii).
3.15 Deviz final – descriere a lucrarilor efectuate de Furnizor prin intermediul Profesionistului sau echipelor proprii pentru serviciile comandate, acceptate de catre Beneficiar in baza Ofertei Lucrarilor Personalizate si dupa caz Lucrarilor Suplimentare.

4. Scopul urmărit

4.1 Scopul Termenilor și Condițiilor este:
• de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului;
• de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator/Beneficiar și Furnizor, pentru soluționarea unei Solicitări, după cum vom arăta în cele ce urmează.
• de a defini conditiile contractuale ce guverneaza relatie dintre Beneficiar si Furnizor, pentru realizarea Comenzilor si comenzilor personalizate.
4.2 Website-ul poate conține legături („link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Furnizorul nefiind răspunzător și neasumându-și nici o obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături („link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.
4.3 Includerea acestor legături („link-uri”) sau trimiteri, cu excepția link-urilor către paginile Profesioniștilor, în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.
4.4 Furnizorul nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.
4.5 Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Furnizorului niciun fel de despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care link-urile fac trimitere.

5. Drepturi de proprietate intelectuală.

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul ajusto.ro) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzică, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului, subsidiarilor și afiliaților și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv „Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră. Niciunul dintre elementele de pe Website-ul ajusto.ro nu va fi considerat a acorda direct, implicit sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Furnizorului. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile atât înregistrate, cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, „Mărcile”) afișate pe Website-ul www.ajusto.ro sunt Mărci aparținând Furnizorului, terților parteneri afiliați ai acestuia și Profesioniștilor. Nimic de pe Website-ul ajusto.ro nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul ajusto.ro. Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, ale partenerilor afiliați sau ale Profesioniștilor și va atrage exercitarea de către Furnizor, partenerii săi afiliați sau Profesioniști a tuturor remediilor legale.

6. Dreptul de a utiliza conținutul Website-ului.

Furnizorul oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit la art. 5, de pe Website-ul ajusto.ro, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website. Furnizorul acordă Utilizatorilor un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către Website sau către orice Conținut din acesta atât timp cât linkul nu înfățișează Furnizorul, produsele sale sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, dăunător sau, în orice alt mod, ofensator sau care implică o sponsorizare sau recomandare a website-ului, paginii sau conținutului dumneavoastră de către Furnizor.

7. Utilizarea Website-ului.

7.1 Utilizatorul poate plasa o comandă/solicitare pe website având următoarele optiuni:
1. a) poate crea un cont de utilizator;
2. b) poate plasa comanda fără cont.
7.2 Pentru crearea Contului de utilizator, Utilizatorul va furniza următoarele informații:

Persoana fizica
Nume si prenume
Adresa completa
Localitate
Judet
Cod postal
Numar de telefon
E-mail
Parola
Persoana juridica
Companie
Nume si prenume persoana de contact
Numar inregistrare la Registrul Comertului
Cod unic de identificare fiscala
Banca
Contul IBAN
Adresa sediu social
Localitate
Judet
Cod postal
Numar de telefon
E-mail
Parola

7.3 Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Comenzii, pentru veridicitatea și pentru caracterul complet al informațiilor publicate/transmise în Comandă/Comanda Personalizata.
7.4 Un Operator poate contacta Utilizatorul pentru a obține informații suplimentare despre Comandă, pentru a completa eventualele informații lipsă și pentru a confirma sau respinge Comanda/Comanda Personalizata.

8. Vânzarea online a serviciilor Furnizorului

8.1 Furnizorul poate publica pe Website informații despre serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita disponibilității.
8.2 Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în lei și includ T.V.A.
8.3 Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un cost suplimentar aferent plății efectuate online sau prin transfer bancar, suportat de către Beneficiar, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane bancare.
8.4 Dupa finalizarea prestării unui serviciu de către un Profesionist, Beneficiarului i se va solicita înscrierea unui review legat de serviciul de care a beneficiat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de Utilizator în Contul de utilizator. Beneficiarul nu are obligația de a înscrie un review legat de serviciul de care a beneficiat.

9. Confidențialitate.

9.1 Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către Furnizor, vor rămâne în proprietatea Furnizorului.
9.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Utilizator cu privire la Comandă/Profesionist, fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.
9.3 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Furnizorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

10. Protecția datelor

10.1 Pentru prestarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, Furnizorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Nota de Informare Generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
10.2 De asemenea, Furnizorul folosește pe acest Website cookies. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor.
10.3 Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica de utilizare a cookie-urilor fac parte integrantă din Termenii și Condițiile aplicabile Website-ului.
10.4 CUI VOM DIVULGA DATELE TALE:
Vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice în măsura necesară oferirii serviciilor Ajusto, după cum urmează:
(i) Dacă ești un Utilizator/client Ajusto, vom transmite informații privind, în special, identitatea ta, datele tale de contact, adresa și proiectul de care ai nevoie către Profesioniștii/meșterii relevanți din rețeaua Ajusto.
Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din Grupul ENGIE, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din Grupul ENGIE în diverse domenii, alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane, recuperarea debitelor restante. De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

11. Suspendarea contului

11.1 Furnizorul poate decide suspendarea Contului de utilizator în cazul în care un Utilizator nu respectă acești Termeni și Condiții, cu notificarea prealabilă a acestuia. Furnizorul va înștiința Utilizatorul, printr-un e-mail transmis pe Contul de utilizator cu privire la încălcarea Termenilor și Condițiilor, oferindu-i un termen de 15 zile lucrătoare pentru remedierea încălcării. În cazul în care la expirarea termenului, utilizatorul nu încetează încălcarea, Furnizorul va dezactiva Contul de Utilizator.
11.2 Utilizatorul poate solicita închiderea Contului de utilizator, prin trimiterea unui email în acest sens la adresa hello@ajusto.ro

12. Anularea Comenzii de catre Furnizor

Furnizorul poate anula Comanda sau Comanda Personalizata in cazul nerespentarii oricarei prevederi din acest document.

13. Despăgubiri

13.1 Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala a Furnizorului și partenerii săi contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din:
• încălcarea acestor Termeni și condiții de către Utilizator, în special confidențialitate;
• utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Utilizator;
• nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea art. 5 și 6 din acești Termeni și Condiții.
• descrierea art. 23.6 din acesti Termeni si Conditii.
13.2 Furnizorul va despăgubi Utilizatorul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a:
• încălcării acestor Termeni și Condiții,
• acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați sau de către profesioniști.

14. Constatarea si Ofertarea

14.1 În cazul Comenzilor complexe/personalizate și care implică o analiză la faţa locului, un Profesionist sau un Operator va efectua o vizită de constatare/evaluare la adresa solicitată de Utilizator, iar în baza constatării va fi formulată o Oferta Estimativa. Vizita de constatare/evaluare la adresa solicitată de Utilizator poate implica o taxă de constatare, în valoare de minimum 150 lei.
14.2 Plata taxei de constatare trebuie efectuată :
• cu maximum 24 de ore inainte de efectuarea constatarii prin link de plata;
• pe loc la Profesionist/ Furnizor prin MPOS mobil;
• cu 48 de ore inainte de efectuarea constatarii daca se alege transfer Bancar.
În caz contrar, Furnizorul va închide comanda alocându-i un status corespunzator (ex: abandonat). Taxa de constatare este nerambursabilă către Utilizator.
14.3 Operatiunea de Constatare cuprinde urmatoarele actiuni:
• deplasare la adresa solicitata de Utilizator;
• realizarea de catre Profesionist unor fotografii cu stadiul proiectul la momentul contractarii serviciilor; Fotografiile se vor realiza in limitele stabilite de Utilizator, fara includerea unor persoane in fotografii, cu scopul de a efectua o expertiza corecta a executiei pentru stabilira stadiului Proiectului la momentul preluarii comenzii, precum si in vederea gestionarii unor relcamatii ulterioare.
• stabilirea detaliilor de executie solicitate de Utilizator si pe care Profesionistul le poate executa conform prevederilor legale in vigoare;
• suport tehnic pentru lucrarile solicitate;
• masuratori ale suprafetelor care pot fi vizualizate fara interventie speciala; nu vor fi luate in calcul defecte sau vicii ascunse care nu pot fi vizualizate;
• intocmirea unui Proces Verbal de constatare semnat si agreat de Profesionist sau Operator si Utilizator;
14.4 Evaluarea de către Furnizor si/sau Profesionist se va efectua la data si ora stabilita de comun acord cu Utilizatorul, ulterior achitarii de catre Utilizator a taxei de constatare.. Dupa efectuarea constatarii, Utilizatorul primește de la Furnizor o Ofertă în termen de 5 zile lucrătoare.
14.5 Utilizatorul are dreptul de a accepta/refuza Oferta Furnizorului în termen de 5 zile calendaristice de la data la care Furnizorul i-a transmis oferta. Dacă această perioadă a fost depășită, Comanda se va abandona de la sine.
14.6 Prin acceptarea Ofertei, Utilizatorul intelege ca nu poate negocia pretul /preturile unitare transmise in Oferta estimativa initala, si acceptata de acesta, in timpul lucrarilor sau ulterior finalizarii Comenzii sau Comenzii Personalizate.
14.7 Utilizatorul va stabili împreună cu Furnizorul si Profesionistul de comun acord data și ora la care dorește executarea Comenzii sau a Comenzii Personalizate.
14.8 Utilizatorul va informa Furnizorul asupra modificarilor ce impiedica realizarea Comenzii/Comenzii personalizate la data stabilita. Orice modificare solicitata de Utilizator poate insemna:
• modificarea ofertei estimative initiale;
• modificarea termenului de executie.
14.9 Prestarea serviciului va fi considerată acceptată de către Utilizator la data acceptării Ofertei primite de la Furnizor și va fi guvernata de Termenii și Condițiile în vigoare la momentul la care Solicitarea a fost înregistrată pe Website.

15. Executia Comenzii

15.1 Profesionistul se va deplasa la ora și locul stabilite cu Beneficiarul pentru efectuarea Comenzii.
15.2 În cazul în care Profesionistul observă diferențe mari de volum al Comenzii sau al materialelor necesare pentru efectuarea Comenzii față de descrierea online a acesteia, va întocmi un Proces-verbal de lucrari suplimentare ce va fi semnat si acceptat de Furnizor/Profesionist si Beneficiar . Procesul-verbal de lucrari suplimentare poate conține atât materialele suplimentare necesare, cât și manopera necesară efectuării Lucrărilor suplimentare. Pe baza acestui Proces-Verbal de lucrari suplimentare, Furnizorul va transmite Beneficiarului o Oferta de Lucrari suplimentare. Daca oferta de Lucrari suplimentare este acceptata de Beneficiar prin transmiterea acordului la adresa de email hello@ajusto.ro si la adresa de corespondenta a Operatorului responsabil de lucrare, Furnizorul confirma Profesionistului realizarea acestor lucrari suplimentare. Daca Oferta de Lucrari suplimentare nu este acceptata de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu efectua aceste lucrari suplimentare prin intermediul Profesionistului sau echipelor proprii. Costurile pentru lucrarile suplimentare efectuate in afara zonei Bucuresti/Ilfov, pot fi comunicate, incasate si de catre profesionistii Ajusto, in baza procesului-verbal incheiat intre parti si in urma acordului Beneficiarului exprimat anterior cu privire la costuri.
15.3 Daca realizarea Comenzii achizitionate de Beneficiar depinde si de efectuarea Lucrarilor suplimentare ce nu au fost acceptate de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu mai executa Comanda, urmand ca Beneficiarul sa achite contravaloarea serviciilor efectuate pana atunci.
15.4 Operatorii pot proceda la efectuarea unor verificări pe parcursul derulării Comenzii și ulterior finalizării Comenzii, prin contactarea telefonică a Beneficiarului și efectuarea de vizite în teren. De asemenea, pe parcursul executării Comenzii este posibil ca reprezentanții Furnizorului să supervizeze executarea lucrărilor efectuate de Profesionist.
15.5 Dacă în cursul desfășurării Comenzilor sau după finalizarea intervenției Profesionistului survin dispute între Beneficiar și Profesionist, un Operator al Website-ului va interveni pentru rezolvarea disputei.
15.6 În condițiile existenței unui acord expres din partea Beneficiar, Furnizorul va putea:
(a) realiza fotografii/filmări video pe parcursul executării Comenzii,
(b) utiliza aceste înregistrări în scopul promovării serviciilor disponibile pe platforma Ajusto,
(c) prelucra și dezvălui materiale care conțin imaginea Beneficiarului sau, după caz, a reprezentanților Beneficiarului și a lucrărilor executate de Profesionist în cadrul Comenzii, înainte și după execuția acestora.
15.7 La finalizarea Comenzii se va intocmi un Proces -Verbal de Receptie intre Beneficiar si Furnizor/Profesionist. Acesta trebuie semnat si acceptat de catre Beneficiar si Profesionist/Furnizor. Daca Beneficiarul are obiectiuni cu privire la calitatea lucrarilor executate, va trebui sa le evidentieze in acest Proces-Verbal la rubrica “lucrari neconforme”. Daca Beneficiarul are alte obiectiuni ce nu tin, in mod expres, de calitatea lucrarilor executate le poate completa la rubrica “Obiectiuni”. Orice reclamatie ulterioara semnarii Procesului -Verbal de receptie calitativa nu va fi luata in considerare.
La finalul executarii Comenzii, Profesionistul va realiza fotografii cu Proiectul, in limitele agreate cu Utilizatorul, pentru a documenta finalizarea comenzii precum si in vederea gestionari unor relcamatii ulterioare. In fotografii nu vor fi captate persoane.
In baza semnarii si acceptarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de receptie calitativa, Furnizorul va emite factura finala aferenta Comenzii si eventualelor Lucrari suplimentare acceptate de Beneficiar.
15.8. Beneficiarul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unei recenzii online cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Profesionist.

16. Executia Comenzii Personalizate.

16.1 Inceperea lucrarilor aferente Comenzii Personalizate se va face la data stabilita de comun acord intre Beneficiar si Profesionist/Furnizor. Inceperea lucrarilor va fi evidentiata intr-un Proces-Verbal de predare-primire amplasament semnat si acceptat de Beneficiar si Furnizor/Profesionist.
16.2 Daca pe parcursul desfasurarii lucrarii, Profesonistul constata aparitia unor lucrari suplimentare si/sau daca Beneficiarul doreste alte lucrari ce nu au fost evidentiate in Oferta transmisa si acceptata de Beneficiar, partile vor intocmi un Proces-Verbal de lucrari suplimentare in care vor evidentia opratiunile suplimentare. Acesta va fi semnat si acceptat de Beneficiar. Pe baza acestui Proces-Verbal, Furnizorul va transmite Beneficiarului o oferta de pret pentru Lucrari suplimentare.
16.3 Daca oferta de pret de Lucrari suplimentare este acceptata de Beneficiar prin transmiterea acordului la adresa de email hello@ajusto.ro si la adresa de corespondenta a Operatorului responsabil de lucrare, Furnizorul confirma Profesionistului realizarea acestor lucrari suplimentare.
16.4 Daca Oferta de Lucrari suplimentare nu este acceptata de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu efectua aceste lucrari suplimentare prin intermediul Profesionistului sau echipelor proprii.
16.5 Daca realizarea calitativa a unor categorii de lucrari, evidentiate in Oferta transmisa, acceptata si asumata de Beneficiar depinde si de efectuarea Lucrarilor Suplimentare descoperite de Profesionist si nu sunt acceptate de Beneficiar, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu mai executa acele categorii de lucrari deja ofertate, urmand ca Beneficiarul sa achite contravaloarea serviciilor efectuate pana atunci.
16.6 Furnizorul poate solicita plata integrala a materialelor necesare (in cazul in care achizitia materialelor se efectueaza de catre Profesionist/Furnizor) aferente Lucrarii personalizate si Lucrarilor suplimentare si un procent din manopera.
16.7 Operatorii pot proceda la efectuarea unor verificări pe parcursul derulării Comenzii Personalizate și ulterior finalizării Comenzii Personalizate, prin contactarea telefonică a Beneficiarului și efectuarea de vizite în teren. De asemenea, pe parcursul executării Comenzii Personalizate este posibil ca reprezentanții Furnizorului să supervizeze executarea lucrărilor efectuate de Profesionist.
16.8 In timpul efectuarii Comenzii Personalizate si/sau Lucrarilor Personalizate, aprobate de Furnizor si acceptate de Beneficiar, in functie de scadentarul de plata agreat de Beneficiar impreuna cu Furnizorul, se vor intocmi Procese Verbale de receptie intermediara intre Beneficiar si Furnizor/Profesionist. Acestea trebuie semnate si acceptate de catre Beneficiar si Profesionist/Furnizor. Daca Beneficiarul are obiectiuni cu privire la calitatea lucrarilor contractate si executate, va trebui sa le evidentieze in acest Proces-Verbal la rubrica “lucrari neconforme”. Orice reclamatie ulterioara semnarii Procesului -Verbal de receptie calitativa nu vor fi luate in considerare.
16.9 Beneficiarul are obligatia de a fi prezent pe parcursul derularii lucrarilor in scopul transmiterii din timp a eventualelor neconformitati sau lucrari ce nu sunt in concordanta cu solicitarea initiala. (Beneficiarul trebuie sa fie prezent la semnarea proceselor verbale intermediare si cel final).
16.10 La finalizarea Comenzii Personalizate si/sau Lucrarilor suplimentare, aprobate de Furnizor si acceptate de Beneficiar, se va intocmi un Proces -Verbal de Receptie intre Beneficiar si Furnizor/Profesionist. Acesta trebuie semnat si acceptat de catre Beneficiar si Profesionist/Furnizor. Daca Beneficiarul are obiectiuni cu privire la calitatea lucrarilor executate, va trebui sa le evidentieze in acest Proces-Verbal la rubrica “lucrari neconforme”. Daca Beneficiarul are alte obiectiuni ce nu tin, in mod expres, de calitatea lucrarilor executate le poate completa la rubrica “Obiectiuni”. Orice reclamatie ulterioara semnarii Procesului -Verbal de receptie calitativa nu va fi luat in considerare. In baza semnarii si acceptarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Furnizorul va emite, in baza Devizului Final, factura finala.
La finalul executarii Comenzii, Profesionistul va realiza fotografii cu Proiectul, in limitele agreate cu Utilizatorul, pentru a documenta finalizarea comenzii precum si in vederea gestionari unor relcamatii ulterioare. In fotografii nu vor fi captate persoane.
16.11 Dacă în cursul desfășurării Comenzilor Personalizate sau după finalizarea intervenției Profesionistului survin dispute între Beneficiar și Profesionist, un Operator al Website-ului va interveni pentru rezolvarea disputei survenite.
16.12 Utilizatorul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unei recenzii online cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Furnizor/Profesionist.

17. Anularea Comenzii/Comenzii Personalizate de catre Utilizator/Beneficiar.

17.1 Utilizatorul poate anula Comanda/Comanda Personalizata in orice moment inainte de programarea constatarii sau programarea executiei serviciilor.
17.2 Utilizatorul poate anula Comanda/Comanda Personalizata, ulterior acceptării unei Oferte, înainte cu 48 de ore ca Profesionistul să fi început prestarea efectivă a serviciilor, chiar dacă materialele necesare au fost deja achiziționate, dar cu plata evidentiata la articolul de transport si manipulare materiale, prin transmiterea unei notificări prealabile adresate Furnizorului, prin e-mail, la adresa indicată în cadrul art. 24.3, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese. Notificarea trebuie transmisă cu minimum 48 ore înainte.
17.3 În cazul în care Beneficiarul decide să renunțe la Lucrările prestate de către Profesionist în timpul prestării serviciilor (cu plata valorii materialelor achiziționate și neîncorporate în Lucrarea deja prestată, precum și a oricăror altor costuri ocazionate de realizarea Lucrării ( transport si manipulare materiale, etc), așa cum acestea vor fi indicate, în fiecare caz în parte, în cuprinsul Procesului-verbal, denumite în continuare „Cheltuielile”), va informa de îndată Furnizorul, moment în care acesta va anunța Profesionistul care va întocmi un Proces-verbal de constatare în care va descrie serviciile prestate, cheltuielile (inclusiv materialele achiziționate, indicând valoarea materialelor încorporate în Lucrarea deja prestată), precum și procentul din Comandă/Comanda Personalizata pe care l-a realizat până la acel moment. Procesul-verbal va fi semnat atât de Beneficiar, de Profesionist si/sau Furnizor, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru încetarea contractului.
17.3.1 În cazul în care Beneficiarul a achitat integral plata Lucrărilor sau în cazul în care avansul de Preț depășește valoarea Cheltuielilor și a procentului de servicii deja prestate prin raportare la întrega Comandă/Comanda Personalizata, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal, Furnizorul va restitui Beneficiarului diferența, prin virarea sumelor de bani în contul din care s-a făcut debitarea, Furnizorul va restitui diferența dintre costul procentului de servicii deja prestate prin raportare la întrega Comandă și Cheltuielile, indicate în cuprinsul Procesului-verbal și avansul plătit.
17.3.2 În cazul în care Beneficiarul a plătit un avans din Prețul fix acesta va plăti diferența dintre costul procentului de servicii prestate, prin raportare la nivelul întregii Comenzi și a materialelor achiziționate, indicate în cuprinsul Procesului-verbal și avansul plătit online.
Beneficiarul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Profesionist și valoarea procentului de servicii deja prestate prin raportare la întrega Comandă, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.
17.3.3 În cazul in care Beneficiarul nu a platit lucrarea in avans, Beneficiarul se obligă să plătească valoarea materialelor achiziţionate de către Profesionist, precum și valoarea serviciilor deja prestate, așa cum acestea sunt indicate în cuprinsul Procesului-verbal.
17.4 În cazul în care Beneficiarul descoperă neconformități ale Lucrărilor prestate, devin incidente prevederile art. 22 „Garanții”.
17.5 Beneficiarul nu poate pretinde anularea Solicitării după prestarea, în totalitate, a Lucrărilor de către Profesionist. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata prin canalele communicate la art. 23.1.

18. Subcontractarea

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Furnizorul va subcontracta Profesionistul, în vederea executării Comenzii și că nu va presta, cu personalul propriu, serviciile ce fac obiectul Solicitării. In anumite cazuri, prestarea comenzilor se va efectua prin personal propriu.

19. Prevederi in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si Situatii de Urgenta.

19.1 Conform legislatiei in vigoare, HG 300/2006, legea 319/2006, legea 307/2006, Utilizatorul se obliga sa asigure accesul, in conditii de Securitate fara a pune in pericol integritatea fizica si viata reprezentantilor Furnizorului/Profesionistului inca din faza de evaluare.
19.2 Beneficiarul se obliga sa furnizeze informatii atat Furnizorului si/sau Profesionistului, legate de desfasuarea in conditii de siguranta in munca si de Securitate la incendiu, a viitoarelor lucrari atat pe perimetrul vizat si/sau perimetrul adiacent ( care poate fi influentat ) pe perioada desfasurarii lucrarilor aferente Comenzii sau Comenzii Personalizate.
19.3 Agresiunile verbale si fizice ale Beneficiarului permit retragerea din locatia unde se desfasoara lucrarile si relizierea contractului cu obligatia Utilizatorului de a plati contravaloarea lucrarilor executate pana in acel moment.
19.4 In cazul deseurilor ( de orice natura) rezultate in urma lucrarilor, pentru care Utilizatorul si-a exprimat in mod expres intentia de evacuare si transport pe cont propriu, (si ca urmare neincluse de Furnizor in oferta transmisa si acceptata de catre Utilizator), responsabilitatea respectarii legislatie de mediu in vigoare cade in sarcina Utilizatorului.

20. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului/Beneficiarului

20.1 Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Solicitarile publicate și declară că acestea corespund cu Comanda.
20.2 Utilizatorul/Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.
20.3 Utilizatorul/Beneficiarul nu are dreptul de a solicita Profesionistului executarea intregii Comenzi/Comenzi Personalizate sau a unei parti din Comanda/Comanda Personalizata in afara platformei Ajusto.
20.4 Utilizatorul/Beneficiarul intelege ca nu are voie sa plateasca in numerar Profesionistul/echipele Furnizorului pentru serviciile prestate, iar daca face acest lucru o face pe raspunderea sa si intelege ca nu poate cere daune interese Furnizorului.
20.5. Beneficiarul intelege ca profesionistul executa lucrarile conform tehnologiilor, normativelor si a fiselor tehnice in vigoare si nu poate decide singur, fara instintarea Furnizorului, asupra tehnologilor, calitatii si duratei de executie a lucrarilor mentionate in Oferta.
20.6 Beneficiarul are dreptul de a solicita Lucrari Suplimentare cu conditia indeplinirii prevederilor art. 16.2 ; 16.3.
20.7 Beneficiarul nu poate prelungi termenele de finalizare ale Comenzii/Comenzii personalizate prin intelegere directa cu Profesionistul, fara acordul Furnizorului.
20.8 Beneficiarul isi asuma raspunderea pentru Procesele-Verbale semnate.
20.9 Beneficiarul este obligat sa plateasca facturile emise aferente serviciilor solicitate si prestate, la termenul specificat in factura.

21. Drepturile si obligatiile Furnizorului

21.1 Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Comenzii ce face obiectul Solicitării.
21.2 Furnizorul se obligă să proceseze toate Solicitările transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termeni și Condiții.
21.3 Furnizorul are dreptul de a verifica, accepta sau refuza, justificat, cererile (lucrari, lucrari suplimentare, modificari termene de executie, etc) venite din partea Utilizatorilor/Beneficiarilor.
21.4 Furnizorul are dreptul de a refuza executia Comenzii/Comenzii Personalizate daca Utilizatorul/Beneficiarul nu respecta prevederile acestor Termeni si Conditii.
21.5 Furnizorul va executa, prin intermediul Profesionistilor sau echipelor proprii, lucrarile evidentiate in Comanda/Comanda Personalizata, precum si a Lucrarilor Suplimentare, conform acestor Termeni si Conditii.
21.6 Furnizorul executa lucrarile solicitate conform tehnologiilor, normativelor si a fiselor tehnice in vigoare.
21.7. Furnizorul are obligatia de a emite factura pentru serviciile prestate.

22. Garanții.

22.1 Furnizorul, prin intermediul Profesionistului care a realizat lucrarea, oferă Beneficiarului o garanție comercială pentru lucrarile solicitate si executate. Perioada de garanție a Lucrărilor împreună cu Termenii și condițiile de acordare a garantiei vor fi comunicate Beneficiarului împreună cu Procesul verbal de receptie a lucrarii/lucrarilor,
22.2 Astfel, în cazul în care în interiorul termenului de garanție indicat apare o defecțiune ca urmare a unei eventuale neconformități a Lucrărilor prestate de către Profesionist, Beneficiarul poate sesiza Furnizorul printr-un mesaj trimis prin e-mail, la datele de contact indicate la art. 24.3 . Beneficiarul trebuie să informeze Furnizorul cu privire la defecțiunea survenită Lucrărilor în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data survenirii acesteia, dar nu după expirarea termenului de garanție.
22.3 Ulterior primirii sesizării, Furnizorul/Profesionistul va contacta Beneficiarul pentru a stabili data și ora la care Furnizorul/Profesionistul se va prezenta la adresa unde a survenit defecţiunea Lucrărilor evidentiate in Comanda/Comanda Personalizata pentru a constata cauzele survenirii acestora.
22.4 Furnizorul/Profesionistul va întocmi un Proces-verbal în care va evidentia cauzele defectării lucrărilor realizate asupra Comenzii/Comenzii Personalizate. În cazul în care se constată că defecțiunea a apărut ca urmare a unei neconformitati in executie, Furnizorul va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite.
22.5 Furnizorul va depune toate diligențele pentru ca defecțiunile survenite asupra Comenzii/Comenzii Personalizate, în cazul în care acestea au survenit ca urmare a neconformității Lucrărilor prestate de către Profesionist/Furnizor, să fie remediate în termen de cel mult 30 zile calendaristice, de la data sesizării. Furnizorul/Profesionistul nu va fi răspunzător pentru eventualele întârzieri cauzate de lipsa de disponibilitate a Beneficiarului.
22.6 Beneficiarul declară și înțelege că în cazul în care defecțiunea a survenit:
• ca urmare a uzurii normale a materialelor folosite sau a bunului/instalației, sau
• din cauza unui eveniment exterior, independent de acțiunea Furnizorului sau a Profesionistului, sau
• ca urmare a acțiunii directe a Beneficiarului sau a unei alte persoane, alta decât Profesionistul, Furnizorul/Profesionistul nu va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite, acestea nefacand obiectul garantiei acordate.
22.7 Costurile aferente deplasării Furnizorului/Profesionistului la locul unde a survenit defecțiunea, precum și costurile aferente operațiunii de constatare a cauzelor survenirii acesteia cad în sarcina Furnizorului/Profesionistului, cu excepția acelei situații în care se va dovedi că defecțiunea s-a produs din culpa Beneficiarului, caz în care costurile aferente deplasării vor cădea în sarcina acestuia din urmă.

23. Facturarea și plata serviciilor.

23.1 Utilizatorul are obligația de a comunica Furnizorului toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare.
Prețurile sunt specificate pentru fiecare caz în parte, în descrierea Serviciului ( pentru comenzi cu pret fix) sau Devizului (pentru comenzi personalizate).
În cazul în care se va proceda la suplimentarea Prețului, factura emisă va conţine atât Prețul, cât și Prețul suplimentat. În cazul în care factura pentru Preț a fost deja emisă, se va emite o nouă factură pentru Prețul suplimentat.
Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorului/Beneficiarului următoarele modalități de plata:
(a) după execuția lucrării, online, pe pagina ajusto.ro în contul Furnizorului RO67 BACX 0000 0001 2482 3173, deschis la Unicredit;
(b) online, în avans pentru lucrarile cu pret fix, pe pagina www.ajusto.ro ;
(c) prin MPOS la finalizarea lucrării;
(d) prin virament bancar în contul Furnizorului;
(e) prin depunere numerar la orice caserie UNICREDIT în contul Furnizorului, menționând obligatoriu numarul de factura, numărul de comandă sau numele persoanei care a înregistrat comanda.
23.2. Pentru anumite categorii de servicii si/sau in anumite situatii, Furnizorul isi rezerva dreptul de a solicita plata partiala sau integrala inainte de inceperea executarii Comenzii / Comenzii Personalizate.
23.3 Utilizatorul/Beneficiarul are posibilitatea de a folosi, pentru plata Prețului, cupoane promoționale oferite de către Furnizor. Condițiile de utilizare și valabilitatea cupoanelor diferă de la caz la caz, acestea fiind specificate pe materialul suport al cuponului (ex: hârtie, e-mail). Prin folosirea unui cupon, Utilizatorii/Beneficiarii declară și recunosc că au luat la cunoștință de condițiile de utilizare a cuponului, așa cum acestea sunt inscripționate pe materialul suport sau în cuprinsul unor alte documente la care se face trimitere în cuprinsul materialului suport și că sunt de acord cu acestea.
23.4 În cazul plăților prin MPOS sau Link de plata, factura se emite după confirmarea plății în extrasul bancar și va fi transmisă exclusiv în format electronic pe adresa de email pusa la dispozitie de Utilizator la crearea comenzii/contului.
23.5 Factura are un termen de plată de 1 zi lucrătoare de la data emiterii. Furnizorul va transmite Beneficiarului factura aferentă Comenzii/Comenzii Personalizate solicitate si executate , exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Utilizator la crearea comenzii/contului.
Depasirea cu 5 zile calendaristice a termenului de plata este considerat de drept in intarziere referitor la sumele scadente datorate, fiind notificat in acest sens.
23.6 Neachitarea de către Cumpărător a unei facturi emise de Furnizor poate atrage perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, începând cu ziua calendaristică următoare scadenţei facturii și până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii.
23.7 Pentru o corectă comunicare și întocmire a facturii aferente Comenzii/Comenzii Personalizate, Utilizatorului îi revine obligația de a actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din Contul de utilizator.

24. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor/Beneficiarilor.

24.1 Plângerile și/sau sesizările vor putea fi transmise în scris la adresa de e-mail hello@ajusto.ro . Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Comenzii ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Comanda), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Comenzii (după caz).
24.2 Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Operatorii Furnizorului și vor primi răspuns în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primirea acestora.
24.3 Contact Ajusto:
• prin e-mail: hello@ajusto.ro;
• prin telefon 031 800 9000 (în intervalul orar 9 – 18, de luni până vineri);
• poștă: Bd. Marăşesti nr. 4-6, sector 4, Bucureşti, România, 040254.

25. Neconcurență.

Utilizatorul înțelege și garantează că nu va contacta Profesioniștii recomandați de către Furnizor, în mod direct, pentru solicitarea unei oferte de preț pentru realizarea Comenzii/Comenzii Personalizate și pentru prestarea Lucrărilor aferente Comenzii/Comenzii Personalizate, în afara Website-ului.

26. Legea aplicabilă. Litigii

Prezentul Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.
Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

preloader