Ce este un certificat energetic și de ce este important pentru casa ta

Ce este un certificat energetic și de ce este important pentru casa ta

14 ianuarie, 2022

În ultimii ani, foarte mulți dintre noi am auzit despre un nou act necesar pentru clădiri, numit certificat energetic. Acesta mai este cunoscut și sub numele de certificat de performanță energetică. Certificatul de performanță energetică este obligatoriu la vinderea sau închirierea unui imobil sau a unui apartament. Chiar și anunțurile de vânzare sau închiriere trebuie să conțină informații din certificatul energetic.

certificat energetic

Ce este un certificat energetic?

Un certificat energetic sau certificatul de performanță energetică al unei locuințe, fie ea clădire sau apartament, este un document tipărit, elaborat conform unei metodologii de calcul, prin care se indică performanța energetică a clădirii sau a unității de clădire, cuprinzând informații despre consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru cele existente, el conține și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Un certificat energetic detaliază principalele caracteristici termice și energetice ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică. Un certificat energetic poate fi completat cu un audit energetic ce identifica soluții de reabilitare termică, de creștere a eficienței energetice și implicit de reducere a facturilor la utilități, ambele fiind realizate de auditori energetici atestați și autorizați.

Practic, un certificat energetic doar calculează performanța energetică a clădirii în funcție de sistemele consumatoare de energie, precum încălzire, apă caldă menajeră, iluminat, climatizare, ventilație, pe când un audit energetic presupune prezentarea de soluții de reducere ale acestor consumatori energetici prin intermediul unor intervenții fizice asupra clădirii.

Când este nevoie de un certificat energetic?

Cele mai dese situații care implică prezentarea unui certificat energetic sunt tranzacțiile imobiliare. În lipsa certificatului de performanță energetică contractul de vânzare-cumpărare poate fi declarat nul, adică nulitate relativă, și poate fi atacat în instanță.

De asemenea, un certificat energetic este necesar şi pentru înscrierea rolului fiscal al clădirii sau pentru închirierea imobilului respectiv. Documentul a devenit obligatoriu în situația în care un spațiu de locuit se vinde, se închiriază sau se dorește reabilitarea termică a acestuia.

Este sarcina proprietarului, care vinde sau închiriază, să se ocupe de obținerea acestui document. În cazul clădirilor noi, documentul trebuie să fie obținut de investitor, fiind inclus în documentația pentru recepția la terminarea lucrărilor. În plus, e bine de știut că acest certificat de eficiență energetică are o valabilitate de 10 ani de la momentul eliberării.

certificat energetic

Actul oferă o imagine de ansamblu asupra costurilor de întreținere şi a eficienței energetice a clădirii, evidențiind, totodată, aspectele ce pot fi îmbunătățite pentru obținerea unei clase energetice mai bune.

Astfel, un certificat energetic poate ajuta și la creșterea valorii pe piață a unei locuințe destinate vânzării. Tot mai mulţi oameni sunt interesați de achiziționarea unui apartament sau a unei case ce se află într-o clasă energetică mai bună, pentru a avea costuri de întreținere cât mai avantajoase.

Un certificat energetic nu trebuie să fie confundat cu noțiunea de audit energetic. Auditul este o lucrare mult mai complexă, ce pune la dispoziția solicitantului și soluții de reabilitare și modernizare a instalațiilor termice, energetice și a celor de apă caldă.

Clasele de consum energetic ale imobilelor

Când vorbim despre clasele de consum energetic ale imobilelor ar trebui să avem în vedere complexitatea lor și numărul de indici care se calculează înainte de încadrarea într-o clasă sau alta pentru obținerea unui certificat energetic. Există indici pe care nu-i putem influenta oricât ne-am dori, poate doar, eventual, cu cheltuieli mari, și care ne încadrează vrând-nevrând într-o anumită categorie de imobile. În cazul apartamentelor, așezarea nord – sud, est – vest, faptul că apartamentul este situat la parter sau la ultimul etaj, că acesta are mulți pereți exteriori, grosimea pereților, dimensiunea și numărul ferestrelor sunt factori asupra cărora nu avem control sau putem interveni mult mai greu.

Imobilele pot fi clasificate în clase energetice de tip A cu 125 de kWh/mp/an, până la clase energetice de tip G cu consum de peste 820 kWh/mp/an, ținându-se cont de materialele de construcții ale clădirii, de suprafețele de transfer termic, de orientarea clădirii, dar și de instalațiile aferente.

certificat energetic

Clădirile din clasa de eficiență energetică A au consum de energie redus și respectă cel puțin coeficienții minimi de rezistență termică impuși de normative. Există și clădiri cu consum așa-zis zero, adică practic își produc singure energia consumată, iar acest lucru implică investiții serioase în surse alternative de energie naturale, fie solară, eoliană sau de orice alt tip. Clădirile cu consum zero sunt proiectate cu mare grijă pentru a se încadra aici. Multe clădiri noi din Romania nu se încadrează în clasa A, iar cele mai multe imobile se afla undeva în clasele C sau D.

Problemele adevărate apar la încadrarea în clase de eficiență energetică inferioara cum ar fi D, E, F sau G, care pierd foarte multă energie din cauza lipsei izolațiilor, instalațiilor vechi sau defecte, lipsei apometrelor, repartitoarelor, etc. În astfel de cazuri, recomandările celor atestați ce fac un audit energetic ar trebui luate în serios și aplicate pentru ameliorarea situației și reducerea pierderilor.

Casa eficientă energetic este locuința care consumă cât mai puțină energie pentru iluminare, încălzire și răcire. În ultimii ani, construcția locuințelor verzi a devenit o preocupare importantă pentru constructori și dezvoltatori, atât din perspective ecologice, cât și economice.

Peste tot în lume, oamenii au devenit tot mai interesați de locuințe care să aibă un consum de energie scăzut, care tinde spre 0. Există deja o directivă europeană în acest sens și care se referă la construcțiile de case pasive, care oferă confort termic cu un consum scăzut de energie.

Casele pasive au cel mai înalt standard de eficiență energetică de pe glob și au drept obiectiv menținerea unui consum total de căldură, apă caldă și energie electrica sub 42 kWh/mp/an. O astfel de casă pasivă, cu un asemenea consum pe an, este un obiectiv greu de atins, însă asta nu înseamnă că nu ne putem eficientiza casele treptat, cu fiecare an, până la atingerea telului impus.

Eficientizarea consumului de energie nu presupune doar izolarea locuinței, ci și un sistem de încălzire ce se bazează pe energie regenerabilă, cât și un sistem de ventilație care să extragă aerul viciat și să îl filtreze, fără să se piardă căldură în acest proces.

Casele eficiente energetic au un bilanț energetic scăzut. Bilanțul energetic al casei reprezintă energia consumată pentru ca locuitorii casei să aibă parte de confort termic ridicat și de o calitate a aerului superioară.

 

preloader