Ce înseamnă audit energetic și cu ce mă poate ajuta?

12 martie, 2021

Din 19 iulie 2013 a intrat în vigoare legea nr.159 privind performanța energetică a clădirilor. Obiectul reglementării îl constituie certificatul de performanță energetică, legea mai sus menţionată prevăzând în ce condiții şi căror persoane li se eliberează, respectiv investitorului, proprietarului, administratorului clădirii, cine le eliberează precum și ceea ce trebuie să ateste.

Ce este Auditul energetic și ce atestă Certificatul de performanță energetică

Un audit energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia, precum și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Certificatul de performanță energetică al unei clădiri urmărește declararea și afișarea performanței energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Dacă certificatul energetic doar calculează performanța energetică a clădirii în funcție de mai multe sisteme consumatoare de energie, auditul energetic presupune prezentarea de soluții pentru reducerea acestor consumatori energetici prin intermediul unor intervenții fizice asupra clădirii.

audit energetic

De la implementarea lor și până în prezent, un certificatul energetic, precum și un audit energetic, au căpătat o importanță tot mai crescută, contribuind la o mai justă apreciere a prețurilor pentru imobile.

Este important să nu confundați un audit energetic cu un certificat de performanță energetică, cunoscut și sub denumirea de certificat energetic. Elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare și/sau modernizarea clădirii sunt prezentate în cadrul unui raport de audit energetic. În acest raport de audit energetic, obligatoriu trebuie analizată și construcția cât și instalațiile aferente acesteia. În funcție de vechimea lor instalațiile vor trebui să se schimbe integral sau parțial. În general nu este vorba doar de izolarea termică a pereților exteriori și înlocuirea tâmplăriei exterioare.

Este bine de știu că un rol semnificativ în reducerea pierderilor de căldură îl joaca și izolarea terasei imobilului cât și a plăcii peste subsol. Instalațiile din subsol de asemenea trebuie refăcute, înlocuindu-se cu conducte noi și izolate. Toate aceste lucrări care se prevăd într-un audit energetic se vor analiza din punct de vedere economic, varianta optimă și fezabilă fiind recomandată pentru implementare. Prin modernizarea și/sau reabilitarea clădirii, aceasta trece într-o clasă energetică superioară, cu consumuri mai mici de energie.

Ce se înțelege prin „performanța energetică” a unei clădiri

Nivelul de performanță energetică al unei clădiri se reflectă în energia efectiv consumată sau estimată de a fi consumată, pentru a răspunde în mod adecvat necesităților de utilizare normală a imobilelor, printre ele aflându-se ventilarea și iluminatul, încălzirea și răcirea clădirii, dar și prepararea apei calde menajere.

audit energetic
 • La baza evaluării performanței energetice a unei clădiri se află o metodologie de calcul specifică, exprimată prin indicatori numerici calculați în funcție de o sumă de factori interni și externi ai clădirii. Aceștia sunt:
 • Termoizolația imobilului.
 • Nivelul de expunere la soare, precum și al influenței exercitate de clădirile din proximitate.
 • Propriile surse de producere a energiei.
 • Caracteristicile de ordin tehnic ale imobilului și instalațiilor aferente.
 • Caracteristicile climatului clădirii la interior.

La finalul auditului, clădirea va primi un indicativ al clasei energetice în care se încadrează, de la A la G, în funcție de cuantumul energiei consumate pentru încălzire, iluminare și climatizare. În vreme ce clasa A indică un consum de energie redus, clasa G reprezintă un consum de energie foarte mare.

Cum se stabilește performanța energetică a imobilelor

Un audit energetic urmarește identificarea și evaluarea principalelor caracteristici energetice și termice ale unui imobil, precum și cele ale instalațiilor aferente. În funcție de specificul fiecărei clădiri, acest audit energetic va avea în cuprinsul său un raport în care sunt oferite soluții și pachete de soluții pentru reabilitarea/ modernizarea clădirii.

Etapele realizării unui audit energetic pot fi rezumate astfel:

 • Evaluarea performanței energetice a imobilului real care se supune auditului energetic.
 • Evaluarea performantei energetice a construcției de referință în condiții obișnuite de folosință.
 • Identificarea soluțiilor de eficientizare a performanței energetice și analiza eficienței lor economice.
 • Formularea raportului de audit.
 • În urma evaluării efectuate, raportul auditului informează beneficiarii cu privire la:
 • Modalitatea prin care s-a realizat auditul.
 • Caracteristicile energetice principale ale imobilului.
 • Soluțiile de modernizare propuse pentru eficientizarea energetică a clădirii și a instalațiilor sale aferente.
 • Concluzii ce au în vedere măsuri eficiente și avantajoase din punct de vedere economic.
audit energetic

Utilitatea unui certificat energetic

Probabil mulți dintre noi se întreabă care este utilitatea certificatului energetic. Este bine de știut că țara noastră trebuia conform angajamentelor luate să reducă emisiile de CO2, cât și consumul energetic cu 20% până în 2020.

Pentru aceasta trebuie să cunoaștem cât mai bine acest consum, semnificativ din domeniul rezidențial, care are o pondere importantă din consumul național. În afară de rolul statistic al consumului energetic care apare în certificatul energetic, cu ajutorul acestui act, vânzătorul sau chiriașul este informat despre performanța energetică a clădirii pe care o cumpără sau închiriază, deci poate alege dintre mai multe variante și din acest punct de vedere.

Utilitatea unui audit energetic

Un audit energetic urmărește stabilirea din punct de vedere termic a performanțelor unui imobil, în scopul îmbunătățirii acestora. Astfel se vor propune măsuri de reabilitare energetică, prezentându-se și amortizarea investiției analizate.

Auditorul energetic va alege și varianta optimă pentru implementare. În mod uzual se propune izolarea anvelopei, pereți exteriori, schimbarea tâmplăriei exterioare, izolarea terasei și a plăcii peste subsol, cât și înlocuirea conductelor din subsol. Punând în operă măsurile mai sus menționate se poate reduce consumul de energie cu 40-50%, amortizarea uzuală a acestei investiții fiind de aproximativ 10 ani.

Există clădiri care sunt mai bine izolate decât valorile minime legale, astfel putem întâlni grosimi maxime de izolație de 30 cm pentru case pasive. Acestea au un consum foarte scăzut de energie, costurile anuale ale utilităților fiind în jur de 2.000 lei pentru o casa de 200 mp.
În viitor se dorește ca toate clădirile nou construite să fie zero energie, adică energia consumată să fie produsă de acestea în cantități aproximativ egale cu consumul. Acest lucru este posibil izolând foarte bine locuința și implementând o sursă regenerabilă de energie ca panourile fotovoltaice pentru producție și introducere în rețea.

Termoviziune în construcții sau termografia clădirii

Pentru a verifica existența punților termice din anvelopa unui imobil este recomandat să realizați o termografie sau termoviziune a clădirii. Astfel se pot depista eventualele imperfecțiuni din anvelopă, care se pot remedia, se pot evidenția infiltrațiile mari de aer sau zone cu proastă izolare termică.

preloader