Infiltrații în acoperiș: cine plătește, chiriașul sau proprietarul?

4 octombrie, 2018

„Să-ți faci vara sanie și iarna car” înseamnă că vara trebuie să rezolvi problemele de reparații la acoperiș pentru că toamna, de multe ori ploioasă, nu permite intervale de lucru pe uscat prea lungi.

Orice problemă există, mai ales cele de infiltrații acoperiș  sunt probleme serioase și trebuie să chemați specialiștii noștri de la să le rezolve, pentru că sunt adevărați profesioniști cu o bogată experiență, ce au văzut multe și asta i-a ajutat să soluționeze și mai multe. Lucrarea este la un preț avantajos și în plus este asumată și garantată, fiind aplicate soluții speciale pentru remedierea infiltrațiilor, etanșărilor și acoperirii.

Lucrările la acoperiș se pot rezolva, problema este însă cine le plătește, chiriașul sau proprietarul?

În cazul în care chiriașii au primit toate dotările în stare bună de funcționare dar se întâmplă să apară „stricăciuni”, se pune întrebarea cine le plătește, chiriașul sau proprietarul sau la ce înțelegere se poate ajunge?

Raporturile dintre chiriași și proprietari sunt reglementate de Noul Cod Civil, la secțiunea „Contractul de locațiune”, art. 1777 – 1835, în vigoare din 1 octombrie 2011.

Drepturile chiriașului

Chiar și în lipsa unei stipulații exprese, potrivit Noului Cod Civil, proprietarul trebuie:

▪️ Să predea chiriașului bunul dat în locațiune;
▪️ Să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii;
▪️ Să asigure liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Chiriașul va primi locuința cu toate accesoriile sale, pe care le va putea folosi pe toată durata contractului de închiriere.

Chiriașul are obligația să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii. În cazul în care persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații, obiectele și dotările aferente.

Obligațiile proprietarului

Proprietarul are obligația de a efectua toate reparațiile necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata locațiunii, după cum arată Noul Cod Civil.

Proprietarul are obligația de a întreține în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii, precum acoperișul, fațada, împrejmuirile și pavimentele, curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii, cum sunt casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare.

În plus de aceasta, dacă, după încheierea contractului, se ivește nevoia unor reparații care sunt în sarcina proprietarului, iar acesta nu ia de îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de chiriaș. În acest caz, proprietarul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de chiriaș, dobânzile socotite de la data efectuării cheltuielilor.

„În caz de urgență, locatarul (chiriașul) îl poate înștiința pe locator și după începerea reparațiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înștiințării”, se precizează în Noul Cod Civil.

Proprietarul garantează contra tuturor viciilor sau riscurilor care împiedică sau micșorează folosirea locuinței, chiar dacă nu le cunoștea la încheierea contractului. Mai mult, chiriașul are dreptul la despăgubiri din partea proprietarului pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzează vieții, sănătății sau integrității sale corporale.

Drept consecință, reparațiile pentru infiltrațiile din acoperiș sunt plătite de proprietar.

preloader